KOMUNIKAČNÍ - EMOČNÍ - PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

"Najdeme příznivou cestu."

Podstatou mojí práce je - zjednodušeně řečeno - působit tam, kde se lidem nedaří zrovna lehce, a podpořit jejich schopnost zvládnout krizové, zátěžové a emočně náročné okamžiky.
Pokud něco umím dobře, pak pomoci jiným, aby objevili svoji jedinečnost, zúročili ji a obohatili sebe i své okolí.zaborcova.milada@seznam.cz

Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnosti

04.03.2014 16:19

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Služby škole MB, o. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku zorganizoval slavnostní představení odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost,“ která se uskuteční dne 20. února 2014. Úvodní slovo přednesl senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru, a Ivo Rašín, ředitel konference. Michal Šerák představil konferenci a zdůraznil, že je zaměřena především na fenomén stáří, který by měl být nejen společností, ale i samotnými seniory přijímán jako výzva. Pomocí konceptu aktivního stárnutí, který představuje aktivní život do pozdního věku, nabídnout seniorům možnost pokračovat v práci, ale i v osobních a kulturních aktivitách. Důležitá je pro seniory nejen motivace v oblasti jejich dalšího vzdělávání, ale také potřeba uvědomění si jejich vlastních práv a hodnoty a významu pro společnost.

 

https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=14806