KOMUNIKAČNÍ - EMOČNÍ - PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

"Najdeme příznivou cestu."

Podstatou mojí práce je - zjednodušeně řečeno - působit tam, kde se lidem nedaří zrovna lehce, a podpořit jejich schopnost zvládnout krizové, zátěžové a emočně náročné okamžiky.
Pokud něco umím dobře, pak pomoci jiným, aby objevili svoji jedinečnost, zúročili ji a obohatili sebe i své okolí.zaborcova.milada@seznam.cz

LEKTORSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY

24.09.2012 00:05

LEKTORSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Poradenství a lektorská činnost v oblasti komunikačních strategií

Trénink prezentačních dovedností

Výuka francouzského jazyka

Čeština pro cizince